Subnavigatie

Secret Scan Woninginbraken Amsterdam

Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren fors gestegen in Nederland. Daar zijn verschillende verklaringen voor, en ook verschillende maatregelen.
Een daarvan is onze Secret Scan Woninginbraken. Eind juni hebben wij zo'n Secret Scan uitgevoerd in een wijk in Amsterdam, in opdracht van Stadsdeel Zuid.

Voor het voorbereiden en uitvoeren van zo'n actie is heldere communicatie en goede samenwerking met verschillende partijen van belang. Daarin waren politie en de veiligheidscoördinator van de gemeente uitstekende partners.

Alle voorbereidingen getroffen gingen wij eind juni met verborgen camera's het gebied in. We hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de getroffen veiligheidsmaatregelen en ook naar hoe de bewoners met die maatregelen omgaan.
Waar liggen de pluspunten en waar de knelpunten?

Het antwoord op die vraag zijn we de bewoners van het gebied niet schuldig gebleven! Een week na deze actie waren alle bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst.
Er was een enthousiaste groep mensen aanwezig. Zij hebben een compilatie van het beeldmateriaal te zien gekregen en vervolgens kregen zij van ons een workshop in het voorkomen van insluiping, een woninginbraak en autokraak. Deze workshop was dankzij onze ervaringen in het gebied volledig op maat.

Na deze workshop was er ruimte tot gesprek, het delen van ideeën en het stellen van vragen aan de aanwezige wijkagenten en stadsdeelvoorzitter Dhr. Paul Slettenhaar.
Het was mooi om te merken dat er door deze avond nieuwe initiatieven ontstonden die door de bewoners kunnen worden opgepakt om met elkaar hun wijk veilig(er) te maken!

"De Secret Scan Woninginbraken heeft ons inzicht gegeven in de situatie in de wijk. Maar belangrijker zijn de handvatten die de bewoners hebben meegekregen. Hierdoor kunnen ze zelf regie hebben over de veiligheid in hun wijk en zelf hun wijk veiliger maken. Wat wil je als gemeente nog meer...?" Dhr. Abdelhak Belkasmi - Veiligheidscoordinator Stadsdeel Zuid

Meer ervaringen