Subnavigatie

Secret Gebiedsscan Rotterdam Crooswijk

Op 11 september 2013 bezochten wij in opdracht van deelgemeente Crooswijk in Rotterdam een groot aantal horeca gelegenheden in die buurt. Wij hebben hier vooral gekeken naar momenten en handelingen waarbij het risico op een overval toeneemt.
Ondernemers zijn zich niet altijd bewust van het feit dat een mogelijke overvaller met andere ogen naar hun bedrijf kijkt, en hoe eenvoudig je soms aan informatie kunt komen.

Tijdens de presentatie een ruime week later konden we onze bevindingen delen met de aanwezige ondernemers. Door middel van de filmbeelden, gemaakt met onze verborgen camera's zien de ondernemers heel concreet hoe een potentiele overvaller te werk gaat om informatie te vergaren, en hoe zij zelf maatregelen kunnen nemen om dit tegen te gaan.

Een actie die bewustwording op gang heeft gebracht en ervoor zorgt dat ondernemers maatregelen kunnen nemen die veelal geen geld kosten maar wel de veiligheid vergroten!

Meer ervaringen