Subnavigatie

Secret Gebiedsscan Diemen

Op 3 december 2013 deed Allerto vier verschillende winkelgebieden in Diemen aan voor een Secret Scan.
In deze scan bezochten we een kleine dertig bedrijven met onze verborgen camera's met als uiteindelijk doel om bewustwording te creëren bij ondernemers en hun personeel.

Wij merken in veel winkels in Nederland dat er te weinig aandacht is voor klanten. Een zekere naïviteit of soms zelfs gelatenheid van "ach, die ene klant redt zich vast wel"...
Maar dat kan nou net die ene klant zijn die gebruik maakt van de anonimiteit waardoor het makkelijk wordt om te stelen.

Ook in Diemen hebben we verschillende ondernemers kunnen laten zien waar de verbeterpunten in hun bedrijf zitten, en waar de sterke punten.
Door middel van het getoonde beeldmateriaal en de inspirerende workshop tijdens de presentatie in het gemeentehuis zijn veel ondernemers zich weer bewust van de veiligheidsrisico's maar ook van de verkoopkansen die er elke dag zijn!

Meer ervaringen