Subnavigatie

Secret Gebiedsscan Waarderpolder Haarlem

Ten noordoosten van het centrum van Haarlem vind je een groot industriegebied genaamd Waarderpolder.
Wegens een stijgend aantal inbraken en insluipingen in bedrijven die gevestigd zijn in dit gebied, werden wij in de eerste helft van 2014 benaderd om hier een Secret Gebiedsscan uit te voeren.

De scan had als doel om te onderzoeken hoe bedrijven in het gebied "gewapend" zijn tegen bovenstaande strafbare feiten en welke factoren aanwezig zijn die het voor een crimineel aantrekkelijk maken om de daad juist daar te plegen.
Hierbij hebben we zowel in de openbare ruimte als in de bedrijven zelf onze ogen -en verborgen camera's- de kost gegeven.
We hebben de proef op de som genomen en gekeken hoe eenvoudig het was om als onbevoegden in verschillende bedrijven en ruimtes binnen te komen. Uiteraard hadden betreffende bedrijven hier van tevoren toestemming voor gegeven en waren de nodige betrokken partijen op de hoogte van deze actie.

Het onderzoek vond zowel overdag als 's avonds en in de nachtelijke uren plaats en de uitkomst is in sommige gevallen opzienbarend te noemen. De gemaakte beelden zijn inmiddels verwerkt tot een minifilm van zo'n tien minuten die begin juni getoond is aan de betrokkenen. De emotie die overheerste na het zien van de beelden was verbazing. Met name over de manier waarop we in bedrijven binnen zijn gekomen en de veiligheidsrisico's die dat met zich meebrengt. Daarna kregen zij een preventieworkshop van Allerto waarin de deelnemers heel concreet geleerd hebben hoe het risico op deze vorm van criminaliteit verkleind kan worden.

Meer ervaringen