Subnavigatie

Secret Gebiedsscans stadsdeel West Amsterdam

Voor stadsdeel West voerde Allerto al meerdere malen Secret Scans uit, en ook in de tweede helft van 2014 waren er weer twee winkelgebieden die door gebruikmaking van subsidie de Secret Scan lieten uitvoeren.
In september en oktober bezochten we Bos en Lommerplein en de Kinkerstraat.
Uiteraard volgden na deze acties ook weer twee bijeenkomsten. De ondernemers die daarbij waren zagen het belang in van dergelijke acties en spraken de wens uit deze veiligheidszaken meer te willen delen met hun buur(t)ondernemers!

Meer ervaringen