Subnavigatie

Gebiedsscan overvallen Plein 40-45 Amsterdam

Naar aanleiding van 7 overvallen op zowel horeca als detailhandel in het tweede kwartaal van 2015 werden wij door het bestuur van stadsdeel Nieuw-West gevraagd om een gebiedsscan uit te voeren op en rondom het winkelgebied Plein 40-45 in Amsterdam.
Deze 7 overvallen vonden in een zeer korte periode van zo'n drieenhalve week plaats en gaf reden tot bezorgdheid en uiteraard onrust in het gebied.

Het doel van ons onderzoek was om de veiligheidsadviseurs van het stadsdeel te informeren over welke preventieve maatregelen er in het gebied waren genomen door zowel gemeente, politie en ondernemers welke de kans op criminaliteit zoals een overval kunnen verkleinen.

Dit onderzoek heeft op meerdere dagen in april, zowel overdag als 's avonds plaatsgevonden en heeft een uitgebreid beeld van de huidige situatie opgeleverd. Hieruit is een adviesrapport voortgevloeid wat wij hebben teruggekoppeld naar stadsdeel Nieuw-West.

Meer ervaringen