Subnavigatie

Protocollen en trainingen GVB Amsterdam

Na een overval op een ticket- en informatiepunt van het GVB te Amsterdam, werden wij in 2014 gevraagd om hun veiligheidsbeleid onder de loep te nemen. Dit hebben we gedaan door diverse scans uit te voeren op de 4 ticket- en informatiepunten die Amsterdam rijk is. Dit waren zeer uitgebreide scans en leverden ons een goed beeld op van de toenmalige situatie.
Op basis van de verkregen informatie hebben we bekeken waar het veiligheidsbeleid en vooral de praktische uitvoering daarvan verbeterd of veranderd moest worden.

In totaal hebben we 16 protocollen geschreven die passen bij de werkwijze van het GVB en tegelijk Allerto's visie kenmerken. Geen stoffig boekwerk maar praktische, haalbare stappen die dagelijks uitgevoerd kunnen worden en de veiligheid verhogen.

Vervolgens hebben we begin 2015 alle medewerkers getraind om de protocollen in het dagelijks werk te implementeren en het beleid te borgen.

Meer ervaringen