Subnavigatie

Trainingen Sportbedrijf Zaanstad

Op 7, 8 en 10 december 2015 hebben wij in opdracht van Sportbedrijf Zaanstad 7 preventietrainingen overlast en agressie verzorgd. We hebben in totaal 97 zwemonderwijzers, receptionisten, sporthalbeheerders, toezichthouders, medewerkers sportstimulering, horecamedewerkers en medewerkers facilitaire dienst getraind. Met behulp van een acteur en rollenspelen hebben we de medewerkers geleerd hoe zij overlast en agressie kunnen voorkomen, verminderen en zonodig aanpakken. Een leuke en uitdagende opdracht met een diverse groep.Meer ervaringen