Subnavigatie

Trainingen en coaching

We mochten voor verversmaatschappij in Amsterdam een leuk traject verzorgen. Eerst begonnen we met het interviewen van medewerkers over hun veiligheidsbeleving. Uit de verhalen en reacties kregen we voldoende input om een training op maat te maken. 

Alle medewerkers zijn vervolgens getraind in het voorkomen en handelen bij agressie en/of overlast. Boeiende trainingen met veel verschil in karakter en werkwijze. Doordat er ook rollen werden gespeeld kwam heel duidelijk naar voren waar de kracht en eventuele aandachtpunten liggen. Leerzaam voor een ieder. 

Na de trainingen hebben we in 4 sessies verschillende medewerkers mogen coachen op de werkvloer. We hebben gekeken naar hoe iemand gepositioneerd staat, mensen aanspreekt, aankijkt en doorvraagt. Door tussendoor kleine tips te geven, konden de medewerkers dat gelijk uit proberen. 

Een ontzettend leuk traject, waarin we de medewerkers intensief begeleidt hebben in 'Veilig Werken'!

Meer ervaringen