Subnavigatie

Privacyverklaring

Allerto is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-/klantgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Allerto omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Contactgegevens:

www.allerto.nl 

Nijverheidsweg Noord 60-24

3812 PM Amersfoort

+31 33 4550811

Persoons-/klantgegevens die wij verwerken

Allerto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoons-/klantgegevens die wij verwerken.

 - Voor- en achternaam contactpersoon

- Naam bedrijf/gemeente of instelling

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allerto.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Allerto verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het leveren van diensten

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om diensten aan u te kunnen verlenen

Hoelang we persoons-/klantgegevens bewaren

Allerto bewaart uw gegevens zolang u gebruikmaakt van onze diensten of met enige regelmaat gebruikmaakt van onze diensten.

Delen van gegevens met derden

Allerto verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar  te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Allerto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een kopie kunt opvragen van uw gegevens die wij in bezit hebben. We zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@allerto.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u het Burgerservice-/paspoortnummer afdekt) met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Allerto wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoons-/klantgegevens beveiligen

Allerto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@allerto.nl.