INBRAAKPREVENTIE

 DOEL:

Aantal inbraken in de wijk/buurt verminderen

 WERKWIJZE:

1. Preventiebijeenkomst woninginbraken voor alle bewoners in de wijk + inventarisatie Buurt Preventie Team

2. Gesprekken met geïnteresseerden voor BPT

3. Training ‘Alert en Waakzaam’ voor deelnemers aan het BPT

4. Coachen in de wijk (met geënsceneerde situaties) van de mensen van het BPT.

 RESULTAAT:

Het Buurt Preventie Team kan zelfstandig rondes in de wijk lopen. Verdachte situaties worden daardoor eerder gesignaleerd en gemeld. Dit leidt uiteindelijk tot vermindering van woninginbraken.