Subnavigatie

Alert in de (woon)wijk!

Wat was dit een boeiend en leuk project! Bewoners in de Bijlmer hadden veel te maken met woninginbraken. Uit eigen initiatief kwam de vraag tot het starten van een Buurt Preventie Team (BPT). 

Stadsdeel Zuid-Oost vroeg ons dit initiatief te begeleiden. 

We zijn gestart met een algemene training om de bewoners te informeren en enthousaismeren mee te doen in het BPT. Na deze eerste avond ontstond een groep van 10-12 bewoners die we verder hebben getraind in het herkennen van verachte situaties en wat ze daarmee kunnen doen. 

Na de 2 avonden hebben we alle deelnemers van het BPT gecoacht op straat. we hebben ze heel gericht meegenomen in waar let je op, waar kun je situaties voorkomen en wat doe je als je iets ziet. Dit werd zeer positief ontvangen, omdat tijdens het coachen wel bleek dat de deelnemers nog niet alert zijn op alle situaties. 

Nu het team draait, hopen we uiteraard dat er geen woninginbraken meer zullen zijn in deze wijk en dat meerdere bewoners mee gaan lopen in het BPT!

Alert in de (woon)wijk!

Meer ervaringen